ӨМАН туг сүрдний тогтсон хэмжээ дүрслэл

Энд ӨМАН-н  туг сүрдний хэмжээ хэлбэр, өнгө зүсний тогтсон загварыг нийтлэнэ

Санал бодлоо бичээрэй!

Энэ чат www.erhchuloo.com -той холбогдсон болно.
Цахим хуудасыг цааш нь мэдээлж дэмжье!
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More