Намтай холбоо барих

Өмнөд Монголын Ардын Намын салбар
Холбоо барих


                                                                          утас:..........                               и-майл хаяг

Намын дарга                  Тэмцэлт:
Нарийн бичгийн дарга: Хувьсгалт
Намын дэд дарга :          Оюунбилэг
Салбарын дарга:             Шинжилт

1.Швед дэх салбар
2.Японд дах салбар
3.Герман дах салбар
4.Монгол улс дах салбар
5.Америк дах салбар
6.Өмнөд Монгол дах салбар

Санал бодлоо бичээрэй!

Энэ чат www.erhchuloo.com -той холбогдсон болно.
Цахим хуудасыг цааш нь мэдээлж дэмжье!
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More